1954 Ferrari 500 Mondial Series I (Photo: Mathieu Heurtault)

1954 Ferrari 500 Mondial Series I (Photo: Mathieu Heurtault)