1960 Chevrolat Corvette.

1960 Chevrolat Corvette.